Ponašanje potrošača

Sažetak predmeta:

Da li ste znali da oko 40% pripadnika vaše generacije globalno planira da kupi električni auto? Šta je uzrok te promene u ponašanju potrošača, ukoliko znamo da su automobili sa unutrašnjim sagorevanjem bili daleko popularniji samo par godina unazad? Na ovom predmetu ćete se upoznati sa savremenim konceptima ponašanja potrošača, a poseban fokus će biti stavljen na racionalnom i intuitivnom ponašanju, kao i na usvajanje metoda i tehnika da to ponašanje istražujete i razumete.

Osnovna literatura:

  • Bary J. Babin & Eric G. Harris, Ponašanje potrošača, Data Status (2012);  
  • Daniel Kahneman, Misliti, brzo i sporo, Heliks (2021);  
  • Kotler P., Amstrong G., Principles of Marketing, Pearson Education Limited (2018);  
  • Bayle-Tourtoulou A.S., Badoc M., The Neuro-Consumer,  Routledge (2020). 

Opšte informacije o predmetu:

Tip predmeta: izborni

Broj ESPB poena:  5

Semestar:  zimski

Godina studija: III