Upravljanje ljudskim resursima

Sažetak predmeta:

Živimo u svetu brzih tehnoloških promena, koji je pak više nego ikada ,,human-centric”, odnosno okrenut ljudima, i u kome ključne razlike među kompanijama prave upravo ljudi i timovi koje oni formiraju. U moru sposobnih kandidata, menadžeri se sve češće suočavaju sa paradoksom talenta, to jest nemogućnošću da nađu i procene koji su to pravi kandidati za konkretan posao. Pobeđuju oni koji znaju kako da izvrše tu procenu, ali i kako da privuku i zadrže kvalitetne kandidate, kako bi se oni opredelili da svoju karijeru grade baš tu, a ne negde drugde. Ovaj kurs pruža znanja i veštine potrebne za uspešno kreiranje i vođenje karijernih politika kako bi se osiguralo optimalno funkcionisanje organizacije u svim njenim segmentima.

Osnovna literatura:

  • Dessler, G., Osnovi menadžmenta ljudskih resursa, Data Status, Beograd (2007)

Opšte informacije o predmetu:

Tip predmeta: obavezni

Broj ESPB poena: 6

Semestar: zimski

Godina studija: III