Percepcija i kreativnost

Sažetak predmeta:

Od trenutka kada nešto primimo putem svojih čula, preko obrade prikupljenih informacija, pa sve do faze donošenja odluka i stvaranja nečeg potpuno novog, naš mozak obavlja niz zaista fascinantnih funkcija kojih nismo ni svesni. Ovaj kurs pruža uvid upravo u te skrivene procese, i povezuje glavne nalaze istraživanja iz oblasti kognitivne psihologije sa primenom u poslovnom kontekstu. Zaronite u pojedinosti ljudskog mišljenja, rasuđivanja, odlučivanja, stvaralaštva i kreativnosti i saznajte kako da znanja iz ove oblasti prenesete u sferu marketinga, prodaje, ljudskih resursa i mnoge druge.

Osnovna literatura:

Damnjanović, K., Šta pije krava? Psihologija racionalnog mišljenja, Heliks, Smederevo (2023)

Opšte informacije o predmetu:

Tip predmeta: izborni

Broj ESPB poena: 4

Semestar: prolećni

Godina studija: III