Pozitivna psihologija

Sažetak predmeta:

Šta je sreća i kako se dostiže? U vreme kada se razne upitne metode reklamiraju kao ,,brz” put do uspeha i sreće, važno je zadržati kritičko mišljenje i znati koji su naučno provereni načini za efikasno postizanje ličnih i profesionalnih ciljeva. Na ovom kursu upoznaćete humanističke principe, teorije poznatih psihologa poput Selidžmena i Rodžersa i imati priliku da uživate u aktivnim diskusijama o ovim za sve nas veoma važnim temama. Saznajte kako da ostvarite svoj pun potencijal, ali i kako da pomognete drugima da postanu najbolja verzija sebe.

Osnovna literatura:

  • Selidžmen, M., Istinska sreća, Zavod za udžbenike, Beograd (2012)
  • Kondić, K., Vlajković, J., Štajner, T., Slušam te, razumem te, prihvatam te… Nedirektivna psihoterapija Karla Rodžersa, Žarko Albulj, Beograd (1998)

Opšte informacije o predmetu:

Tip predmeta: izborni

Broj ESPB poena: 4

Semestar: zimski

Godina studija: III