Učenje i obrazovanje odraslih

Sažetak predmeta:

Učenju i obrazovanju odraslih obično se pristupa na istovetan način kao i organizaciji obrazovanja u osnovnom i srednjem školstvu. S druge strane, način na koji odrasle osobe prihvataju i obradjuju informacije značajno se razlikuje od toga kako deca to čine u različitim uzrastima. Distinkcija između pedagoških i andragoških metoda postaje sve relevantnija u svetlu čestih i ubrzanih promena potreba tržišta rada koja sa sobom nose i potrebe za novim profesijama. Razvoj karijere u novoj ekonomiji nije linearan i zahteva često učenje, doškolovljavanje, a jako često i drastične promene profesija i usvajanja novih znanja. Nastavno na temu razvojne psihologije, ovaj predmet otkriva teorije učenja odraslih i daje praktični pregled i iskustva dizajna programa koji za cilj imaju podizanje motivacije i retencije znanja učenika. 

Osnovna literatura:

Vulfolk, Anita (), Psihologija u obrazovanju I i II, Beograd: Clio

Savićevic, Dušan (2007), Osobenosti učenja odraslih, Beograd: Zavod za udžbenike

Opšte informacije o predmetu:

Tip predmeta: obavezni

Broj ESPB bodova: 8

Semestar: jesenji

Godina studija: III