Digitalni marketing

Sažetak predmeta:

Cilj je da kroz predmet Digitalni marketing studenti savladaju korišćenje digitalnih tehnologija za olakšavanje i što bolje sprovođenje plasmana proizvoda i usluga na tržište. Ovaj kurs obuhvata niz oblasti iz polja digitanog marketinga uključujući kreiranje digitalne marketing strategije, SEO optimizaciju, marketing sadržaja, e-mail marketing, mobilni marketing, marketing na društvenim mrežama, PPC marketing, optimizaciju konverzija, digitalnu analitiku, marketing automatizaciju itd. Na ovaj način, studenti će steći dobro poznavanje ključnih elemenata digitalnog marketinga koje su danas neophodne kako za uspešno poslovanje kompanija, tako i za promociju i plasman AV dela. 

Osnovna literatura:

Chaffey, Dave & Smith, PR (2018) Digitalni marketing: Planiranje i optimizacija. Beograd, FMK. (prevodeno na srpski jezik),

Quesenberry, Keith, A. (2018) Social Media Strategy. Marketing, Advertising, and Public Relations in the Consumer Revolution. 2nd Edition, Rowman & Littlefield Publishers.

Opšte informacije o predmetu:

Tip predmeta: izborni

Broj ESPB poena:  8

Semestar:  zimski

Godina studija:  IV