ESG u biznisu

Sažetak predmeta:

98% kompanija koje su deo S&P 500 indeksa ima ESG izveštavanje. Na ovom predmetu ćete naučiti šta je ESG i savladati osnovne principe tog poslovnog koncepta, koji postaje dominantan u eri održivog razvoja i zelene tranzicije. Predmet pokriva osnovne koncepte u okviru svake od oblasti E, S i G i povezuje tačke između tradicionalne društvene odgovornosti i projekata održivosti i poslovnih performansi, održivog ulaganja i upravljanja rizicima.

Osnovna literatura:

  • Giselle Weybrecht, (2013), The Sustainable MBA: A Business Guide to Sustainability ; Language, ‎English ; Hardcover, ‎480 pages ; ISBN-10, ‎1118760638 ; ISBN-13, ‎978-1118760635; 
  • John Hill, (2020), Environmental, Social, and Governance (ESG) Investing: A Balanced Analysis of the Theory and Practice of a Sustainable Portfolio, Academic Press, ISBN 9780128186930 
  • IFC World Bank Group, (2021) IFC ESG Guidebook, © International Finance Corporation 2021 
  • WWW izvori

Opšte informacije o predmetu:

Tip predmeta: izborni

Broj ESPB poena:  4

Semestar:  prolećni

Godina studija: IV