Finansiranje startapa i Venture kapital

Sažetak predmeta:

Na ovom predmetu ćete se upoznati sa različitim oblicima finansijskih instrumenata koji koriste startapi za svoj razvoj, Uz razumevanje teorijske osnove, kroz praktične primere ćete naučiti zašto je pitch deck važan investitorima, kako biznis anđeli i fondovi rizičnog kapitala donose odluku o investiranju, i na koji način treba pregovarati sa investitorima. Steći ćete znanja i veštine koje ćete moći da iskoristite kako biste dobili finansiranje za razvoj startapa, i naučiti kako da upravljate finansiranjem.

Osnovna literatura:

  • Preduzmi ideju, pokreni startap, Inicijativa digitalna Srbija, 2021; Preduzetništvo, Brajan Trejsi, Harmojina knjige, 2022; Venture Deals, Be Smarter Than Your Lawyer And Venture Capitalist, 2019, Wiley; Ventue Capital for Dummies, Nicole Gravagna, Peter K. Adams, 2013, Wiley

Opšte informacije o predmetu:

Tip predmeta: izborni

Broj ESPB poena:  5

Semestar:  zimski

Godina studija: IV