Primenjena istraživanja

Sažetak predmeta:

Cilj nastavnog predmeta je proučavanje planiranja, organizovanja i sprovođenja istraživanja u ekonomiji. Takođe, biće dat pregled koncepta i osnovne metodologije, kao i smernice za planiranje, pripremu i sprovođenje istraživačkog projekta. Biće analizirani različiti tipovi istraživanja, kako naučnih, tako i praktičnih.

Osnovna literatura:

Don E. Ethridge (2004), Research methodology in applied economics, Wiley-Blackwell, New York

Mark Blaug (1992), The methodology оf economics : or how economists explain, Cambridge University Press, UK
Roger E. Backhouse, ed. (1994), New directions in economic methodology, Routledge, New York

Opšte informacije o predmetu:

Tip predmeta: obavezni

Broj ESPB poena:  8

Semestar:  prolećni

Godina studija: IV