Rast i razvoj biznisa (BizDev)

Sažetak predmeta:

Kako je OpenAI za samo 5 dana od lansiranja privukao 1.000.000 korsnika? Ovo je samo jedan od primera o kojima ćete diskutovati na predmetu koji vam pomaže da otkrijete i istražite uspešne strategije razvoja poslovanja i prodaje. Na predmetu ćete naučiti kako da osvojite i povećate tržište na kome posluje vaša kompanija, koji su sve načini isporučivanja vrednosti klijentima, i kako da konstantno unapređujete i razvijate biznis.

Kroz rad na realnim studijama slučaja i kontatk sa svetskim i lokalnim stručnjacima iz ove oblasti tokom izvođenja nastave, studenti će naučiti da odgovore na dva ključna pitanja: Gde se takmičiti? I kako se takmičiti? Studenti će dobiti znanje o skupu strateških „recepata“ koje se mogu primeniti, kombinovati i pogoditi prilikom pristupa tržištu i razvoja konkurentske pozicije na tržištu.

Osnovna literatura:

  • Renée Mauborgne, W. Chan Kim. (2004). Strategija plavog okeana. Gildan Media.
  • Peter, Thiel and Blake Masters. (2017). Od nule do jedan. Laguna

Opšte informacije o predmetu:

Tip predmeta: obavezni

Broj ESPB poena:  6

Semestar:  prolećni

Godina studija: IV