Teorija igara

Sažetak:

Teorija igara je bitna komponenta veštine pregovaranja, koristi se u analizi strukture tržišta, pri uzimanju učešća na aukcijama i tenderima, ali i u mnogim drugim oblastima, kao i u svakodnevnom životu. Na ovom predmetu, akcenat je stavljen na sticanje znanja koje omogućava studentima da u realnom poslovnom okruženju postave različite situacije i predvide njihove najverovatnije ishode.

Osnovna literatura:

  • Robbett, A. (2022). Game Theory and Behavior. The MIT Press.
  • Carpenter, J. & Gibbons, R.(1993). Game Theory for Applied Economists. Princeton University Press. 
  • Maschler, M. et al. (2020). Game Theory. Cambridge University Press.
  • Nisan, N. et al. (2007). Algorithmic Game Theory. Cambridge University Press.
  • Yoeli, E. & Hoffman, E. (2022). Hidden Games: The Surprising Power of Game Theory to Explain Irrational Human Behavior. Basic Book.

Opšte informacije o predmetu:

Tip predmeta: izborni

Broj ESPB poena: 4

Semestar: prolećni

Godina studija: IV