Upravljanje poslovnim procesima

Sažetak:

Na ovom predmetu naučićete kako da određene procese u kompaniji učinite efikasnijim. Razumećete kako se poslovnim procesima upravlja, i steći ćete veštine koje ćete moći da primenjujete u kompanijama iz različith sektora privrede.

Osnovna literatura:

  • Radović M., Tomašević I., Stojanović D., Simeunović B. (2012), Inženjering procesa FON, Beograd. 
  • Stevenson (2021). Operations Management. 14th Edition, McGraw-Hill International Edition, New York, USA. 
  • Rother, M. (2009). Toyota kata. New York, NY: McGraw-Hill Professional Publishing. 
  • Jacobs R.E. & Chase B.R. (2021). Operations and Supply Chain Management, 16th ed., McGraw-Hill

Opšte informacije o predmetu:

Tip predmeta: izborni

Broj ESPB poena: 5

Semestar: zimski

Godina studija: IV