Veštačka inteligencija u biznisu

Sažetak predmeta:

Živimo u svetu koji se brzo menja. Količina informacija koja se svakodnevno generiše, primi i procesira raste po eksponencijalnoj stopi. Ova eksplozija informacija je u osnovi sve većeg razvoja i veštačka inteligencija (VI). VI omogućava kompjuterima i mašinama da automatizuju poslovnu logiku – da rade i reaguju poput ljudi. VI nudi neslućene mogućnosti za pojedince, organizacije i društvo, ali isto tako dolazi sa značajnim rizicima i etičkim dilemama. Na ovom predmetu ćete steći uvod u VI, razumeti osnovne tipove VI i osnovnih trenutnih, ali i potencijalnih budućih primena VI u poslovanju. Analiziraćete i izazove, rizike i etičke dileme primene VI u poslovanju.

Osnovna literatura:

  • Rose, Doug (2021), Veštačka inteligencija za poslovanje, prevedeno na srpski jezik, Delfi
  • Davenport, Thomas H (2021), Prednost veštačke inteligencije, prevedeno na srpski jezik, Mate

Opšte informacije o predmetu:

Tip predmeta: izborni

Broj ESPB poena:  4

Semestar:  prolećni

Godina studija: IV