Sažetak predmeta:

Zašto Simon Sinek kaže da ,,Lideri uvek jedu poslednji”? Šta jednog stručnjaka čini dobrim liderom? Ovaj predmet daje odgovore na ova i slična pitanja i upoznaje vas sa ključnim elementima savremenog liderstva. Otkrićete koje veštine i osobine je potrebno da menadžeri neprekidno razvijaju kako bi se mogli smatrati istinskim liderima. Na ovom kursu ovladaćete pojedinostima različitih stilova liderstva i saznaćete kada je koji stil najefikasnije primenjivati.

Osnovna literatura:

 • Northouse, P.G., Liderstvo: Teorija i praksa, Data status, Beograd (2008)

Opšte informacije o predmetu:

Tip predmeta: obavezni

Broj ESPB poena: 6

Semestar: zimski

Godina studija: IV

Sažetak predmeta:

I najvećim stručnjacima u poslu s vremena na vreme potreban je ,,vetar u leđa”! Ovaj kurs vas vodi kroz najbitnije elemente poslovnog, odnosno biznis koučinga. Otkrijte višestruke koristi od redovne primene ovog važnog resursa, i ovladajte osnovnim tehnikama i veštinama potrebnim za uspostavljanje odnosa sa potencijalnim klijentima i kreiranje i implementaciju efikasnih planova rada. Ključni faktor uspešnosti koučinga jeste prilagođavanje potrebama različitih pojedinaca i/ili timova, te će vas ovaj kurs naučiti kako da upotrebite svoje dosadašnje poznavanje psihologije da na najbolji mogući način podržite drugu stranu na putu ka ostvarenju svojih profesionalnih ciljeva.

Osnovna literatura:

 • Kohrejn, H., Njuton, T., Supervizija i koučing u transakcionoj analizi, Psihopolis, Beograd (2019)
 • O’Neill, M.B., Executive Coaching With Backbone And Heart, Jossey-Bass, San Francisco (2007)

Opšte informacije o predmetu:

Tip predmeta: izborni

Broj ESPB poena: 5

Semestar: zimski

Godina studija: IV

Sažetak:

Na ovom predmetu naučićete kako da određene procese u kompaniji učinite efikasnijim. Razumećete kako se poslovnim procesima upravlja, i steći ćete veštine koje ćete moći da primenjujete u kompanijama iz različith sektora privrede.

Osnovna literatura:

 • Radović M., Tomašević I., Stojanović D., Simeunović B. (2012), Inženjering procesa FON, Beograd. 
 • Stevenson (2021). Operations Management. 14th Edition, McGraw-Hill International Edition, New York, USA. 
 • Rother, M. (2009). Toyota kata. New York, NY: McGraw-Hill Professional Publishing. 
 • Jacobs R.E. & Chase B.R. (2021). Operations and Supply Chain Management, 16th ed., McGraw-Hill

Opšte informacije o predmetu:

Tip predmeta: izborni

Broj ESPB poena: 5

Semestar: zimski

Godina studija: IV

Sažetak predmeta:

Na ovom predmetu ćete se upoznati sa različitim oblicima finansijskih instrumenata koji koriste startapi za svoj razvoj, Uz razumevanje teorijske osnove, kroz praktične primere ćete naučiti zašto je pitch deck važan investitorima, kako biznis anđeli i fondovi rizičnog kapitala donose odluku o investiranju, i na koji način treba pregovarati sa investitorima. Steći ćete znanja i veštine koje ćete moći da iskoristite kako biste dobili finansiranje za razvoj startapa, i naučiti kako da upravljate finansiranjem.

Osnovna literatura:

 • Preduzmi ideju, pokreni startap, Inicijativa digitalna Srbija, 2021; Preduzetništvo, Brajan Trejsi, Harmojina knjige, 2022; Venture Deals, Be Smarter Than Your Lawyer And Venture Capitalist, 2019, Wiley; Ventue Capital for Dummies, Nicole Gravagna, Peter K. Adams, 2013, Wiley

Opšte informacije o predmetu:

Tip predmeta: izborni

Broj ESPB poena:  5

Semestar:  zimski

Godina studija: IV

Sažetak predmeta:

Na ovom predmetu ćete steći ključna znanja iz domena međunarodnih finansija. Na osnovu predavanja, praktičnih primera i obrade studija slučaja, na ovom predmetu ćete proučavati osnovne karakteristike investiranja na globalizovanom tržuštu kapitala. Posebna pažnja će se posvetiti rizicima i zaštitnim strategijama fluktuacije deviznih kurseva i njihovim imlikacijama na upravljanje finansijskim tokovima u međunarodnim poslovnim aktivnostima.

Osnovna literatura:

 • Bodie, Zvi, Kane, Alex i Alan J. Marcus (2009), Osnovi Investicija, Datastatus, Beograd 
 • Bekaert, Geert i Robert Hodrick (2015), International Financial Management, Pearson 

Opšte informacije o predmetu:

Tip predmeta: izborni

Broj ESPB poena:  5

Semestar:  zimski

Godina studija: IV

Sažetak predmeta:

Ako vam IT i dominantno psihološka tema upravljanja ljudskim resursima zvuče nespojivo, razmislite opet! Zavirite u inovativni svet analitike u domenu ljudskih resursa, u kom se nauka o podacima povezuje upravo sa upravljanjem ljudskim resursima. Saznajte kako se donose odluke zasnovane na podacima, i kako tumačenje tih podataka utiče na oblikovanje budućnosti sve većeg broja organizacija. Gomila podataka koja se svakodnevno prikuplja i koju je danas moguće, za relativno kratko vreme, obraditi može nam neprocenjivo olakšati odabir kandidata za posao, prepoznavanje talenata, predviđanje uspešnosti i unapređenje angažmana zaposlenih, a ovaj uzbudljivi kurs će vam pomoći da budete u koraku s vremenom i da ovladate glavnim trendovima u okviru ove nadolazeće revolucije u upravljanju ljudskim resursima.

Osnovna literatura:

 • Pease, G., Human Capital Analytics, Wiley (2012)
 • Vrančić, I., A ljudi?, Književna radionica Rašić (2016)

Opšte informacije o predmetu:

Tip predmeta: izborni

Broj ESPB poena: 4

Semestar: zimski

Godina studija: IV

Sažetak predemta:

Postavite solidne temelje svojoj budućoj karijeri uz kurs Karijerni razvoj! Unapredite svoj lični i profesionalni rast tako što ćete ovladati svim bitnim nijansama planiranja karijere, sticanja potrebnih kompetencija i snalaženja na dinamičnom tržištu rada. Usavršite sastavljanje ubedljive biografije, razvijte strategiju umrežavanja i ključne veštine za uspešan intervju, kako biste svoje ideje i profesionalne ciljeve ubrzo po završetku studija pretvorili u svoju realnost.

Osnovna literatura:

 • Đorđević Boljanović, J., Dražeta, L., Babić, L, Dobrijević, G., Razvoj karijere i poslovnih veština, Univerzitet Singidunum, Beograd (2013)

Opšte informacije o predmetu:

Tip predmeta: izborni

Broj ESPB poena: 4

Semestar: zimski

Godina studija: IV

Sažetak predmeta:

Ovaj predmet će vam pružiti razumevanje savremeneih koncepata upravljanja kvalitetom. Na predmetu ćete usvojiti znanja i veštine za primenu metode i tehnike koje će vam omogućiti da uspešno upravljajte organizacijom ili njenim delovima, kao i da vaši proizvodi i/ili usluge budu u skladu sa zahtevima korisnika ili kupaca.

Osnovna literatura:

 • Filipović, J. i Đurić, M. (2009). Osnove kvaliteta. Fakultet organizacionih nauka, Beograd.
 • Crosby, P. B. (1979). Quality is free: The art of making quality certain (Vol. 94). New York: McGraw-hill. 

Opšte informacije o predmetu:

Tip predmeta: izborni

Broj ESPB poena:  4

Semestar:  zimski

Godina studija: IV

Sažetak predmeta:

Zamislite da nakon završenih studija budete angažovani na projektu na kome se od vas zahteva da razvijete strategiju države koja će podstaći razvoj inovativnih kompanija. Odakle da počnete? Odgovor je – od istraživanja. Kroz podsticanje aktivnijeg stvaralačkog odnosa, na ovom predmetu ćete upravo naučiti kako da sprovedete samostalni istraživački rad: odredite metodologiju istraživanja, analizirate kvantitaivne i kvalitativne podatke, stavite ih u kontekst i isprezentujete zaključke do kojih ste došli kroz istraživanje.

Osnovna literatura:

 • Don E. Ethridge (2004), Research Methodology in Applied Economics, Wiley-Blackwell, New York 
 • Mark Blaug (1992), The Methodology of Economics: Or how Economists Explain, Cambridge University Press 
 • Roger E. Backhouse, ed. (1994), New directions in economic methodology, Routledge, New York 

Opšte informacije o predmetu:

Tip predmeta: obavezni

Broj ESPB poena:  6

Semestar:  prolećni

Godina studija: IV

Sažetak predmeta:

Kako je OpenAI za samo 5 dana od lansiranja privukao 1.000.000 korsnika? Ovo je samo jedan od primera o kojima ćete diskutovati na predmetu koji vam pomaže da otkrijete i istražite uspešne strategije razvoja poslovanja i prodaje. Na predmetu ćete naučiti kako da osvojite i povećate tržište na kome posluje vaša kompanija, koji su sve načini isporučivanja vrednosti klijentima, i kako da konstantno unapređujete i razvijate biznis.

Kroz rad na realnim studijama slučaja i kontatk sa svetskim i lokalnim stručnjacima iz ove oblasti tokom izvođenja nastave, studenti će naučiti da odgovore na dva ključna pitanja: Gde se takmičiti? I kako se takmičiti? Studenti će dobiti znanje o skupu strateških „recepata“ koje se mogu primeniti, kombinovati i pogoditi prilikom pristupa tržištu i razvoja konkurentske pozicije na tržištu.

Osnovna literatura:

 • Renée Mauborgne, W. Chan Kim. (2004). Strategija plavog okeana. Gildan Media.
 • Peter, Thiel and Blake Masters. (2017). Od nule do jedan. Laguna

Opšte informacije o predmetu:

Tip predmeta: obavezni

Broj ESPB poena:  6

Semestar:  prolećni

Godina studija: IV

Sažetak predmeta:

Na ovom kursu naučićete kako se formiraju mentalni modeli za uspešnije donošenje poslovnih odluka i brže postizanje željenih rezultata. Upoznajte koncepte poput Markovljevih procesa, Konvejeve ,,igre života”, ,,zatvorenikove dileme” i mnogih drugih, i otkrijte kako se oni primenjuju u rešavanju poslovnih izazova. Sem toga, ovaj kurs će vaše analitičke veštine, sposobnost predikcije i donošenja ispravnih odluka dovesti na još viši nivo, što će se nesumnjivo pokazati kao važan resurs u bilo kom poslovnom okruženju.

Osnovna literatura:

 • Page, S., The Model Thinker, Basic books (2018)
 • Wolf, C., Zajedničko razmišljanje, Laguna, Beograd (2019)

Opšte informacije o predmetu:

Tip predmeta: izborni

Broj ESPB poena: 4

Semestar: prolećni

Godina studija: IV

Sažetak predmeta:

Živimo u svetu koji se brzo menja. Količina informacija koja se svakodnevno generiše, primi i procesira raste po eksponencijalnoj stopi. Ova eksplozija informacija je u osnovi sve većeg razvoja i veštačka inteligencija (VI). VI omogućava kompjuterima i mašinama da automatizuju poslovnu logiku – da rade i reaguju poput ljudi. VI nudi neslućene mogućnosti za pojedince, organizacije i društvo, ali isto tako dolazi sa značajnim rizicima i etičkim dilemama. Na ovom predmetu ćete steći uvod u VI, razumeti osnovne tipove VI i osnovnih trenutnih, ali i potencijalnih budućih primena VI u poslovanju. Analiziraćete i izazove, rizike i etičke dileme primene VI u poslovanju.

Osnovna literatura:

 • Rose, Doug (2021), Veštačka inteligencija za poslovanje, prevedeno na srpski jezik, Delfi
 • Davenport, Thomas H (2021), Prednost veštačke inteligencije, prevedeno na srpski jezik, Mate

Opšte informacije o predmetu:

Tip predmeta: izborni

Broj ESPB poena:  4

Semestar:  prolećni

Godina studija: IV