Analitika u domenu ljudskih resursa

Sažetak predmeta:

Ako vam IT i dominantno psihološka tema upravljanja ljudskim resursima zvuče nespojivo, razmislite opet! Zavirite u inovativni svet analitike u domenu ljudskih resursa, u kom se nauka o podacima povezuje upravo sa upravljanjem ljudskim resursima. Saznajte kako se donose odluke zasnovane na podacima, i kako tumačenje tih podataka utiče na oblikovanje budućnosti sve većeg broja organizacija. Gomila podataka koja se svakodnevno prikuplja i koju je danas moguće, za relativno kratko vreme, obraditi može nam neprocenjivo olakšati odabir kandidata za posao, prepoznavanje talenata, predviđanje uspešnosti i unapređenje angažmana zaposlenih, a ovaj uzbudljivi kurs će vam pomoći da budete u koraku s vremenom i da ovladate glavnim trendovima u okviru ove nadolazeće revolucije u upravljanju ljudskim resursima.

Osnovna literatura:

  • Pease, G., Human Capital Analytics, Wiley (2012)
  • Vrančić, I., A ljudi?, Književna radionica Rašić (2016)

Opšte informacije o predmetu:

Tip predmeta: izborni

Broj ESPB poena: 4

Semestar: zimski

Godina studija: IV