Karijerni razvoj

Sažetak predemta:

Postavite solidne temelje svojoj budućoj karijeri uz kurs Karijerni razvoj! Unapredite svoj lični i profesionalni rast tako što ćete ovladati svim bitnim nijansama planiranja karijere, sticanja potrebnih kompetencija i snalaženja na dinamičnom tržištu rada. Usavršite sastavljanje ubedljive biografije, razvijte strategiju umrežavanja i ključne veštine za uspešan intervju, kako biste svoje ideje i profesionalne ciljeve ubrzo po završetku studija pretvorili u svoju realnost.

Osnovna literatura:

  • Đorđević Boljanović, J., Dražeta, L., Babić, L, Dobrijević, G., Razvoj karijere i poslovnih veština, Univerzitet Singidunum, Beograd (2013)

Opšte informacije o predmetu:

Tip predmeta: izborni

Broj ESPB poena: 4

Semestar: zimski

Godina studija: IV