Mentalni modeli

Sažetak predmeta:

Na ovom kursu naučićete kako se formiraju mentalni modeli za uspešnije donošenje poslovnih odluka i brže postizanje željenih rezultata. Upoznajte koncepte poput Markovljevih procesa, Konvejeve ,,igre života”, ,,zatvorenikove dileme” i mnogih drugih, i otkrijte kako se oni primenjuju u rešavanju poslovnih izazova. Sem toga, ovaj kurs će vaše analitičke veštine, sposobnost predikcije i donošenja ispravnih odluka dovesti na još viši nivo, što će se nesumnjivo pokazati kao važan resurs u bilo kom poslovnom okruženju.

Osnovna literatura:

  • Page, S., The Model Thinker, Basic books (2018)
  • Wolf, C., Zajedničko razmišljanje, Laguna, Beograd (2019)

Opšte informacije o predmetu:

Tip predmeta: izborni

Broj ESPB poena: 4

Semestar: prolećni

Godina studija: IV