Poslovni koučing

Sažetak predmeta:

I najvećim stručnjacima u poslu s vremena na vreme potreban je ,,vetar u leđa”! Ovaj kurs vas vodi kroz najbitnije elemente poslovnog, odnosno biznis koučinga. Otkrijte višestruke koristi od redovne primene ovog važnog resursa, i ovladajte osnovnim tehnikama i veštinama potrebnim za uspostavljanje odnosa sa potencijalnim klijentima i kreiranje i implementaciju efikasnih planova rada. Ključni faktor uspešnosti koučinga jeste prilagođavanje potrebama različitih pojedinaca i/ili timova, te će vas ovaj kurs naučiti kako da upotrebite svoje dosadašnje poznavanje psihologije da na najbolji mogući način podržite drugu stranu na putu ka ostvarenju svojih profesionalnih ciljeva.

Osnovna literatura:

  • Kohrejn, H., Njuton, T., Supervizija i koučing u transakcionoj analizi, Psihopolis, Beograd (2019)
  • O’Neill, M.B., Executive Coaching With Backbone And Heart, Jossey-Bass, San Francisco (2007)

Opšte informacije o predmetu:

Tip predmeta: izborni

Broj ESPB poena: 5

Semestar: zimski

Godina studija: IV