Primenjena istraživanja

Sažetak predmeta:

Zamislite da nakon završenih studija budete angažovani na projektu na kome se od vas zahteva da razvijete strategiju države koja će podstaći razvoj inovativnih kompanija. Odakle da počnete? Odgovor je – od istraživanja. Kroz podsticanje aktivnijeg stvaralačkog odnosa, na ovom predmetu ćete upravo naučiti kako da sprovedete samostalni istraživački rad: odredite metodologiju istraživanja, analizirate kvantitaivne i kvalitativne podatke, stavite ih u kontekst i isprezentujete zaključke do kojih ste došli kroz istraživanje.

Osnovna literatura:

  • Don E. Ethridge (2004), Research Methodology in Applied Economics, Wiley-Blackwell, New York 
  • Mark Blaug (1992), The Methodology of Economics: Or how Economists Explain, Cambridge University Press 
  • Roger E. Backhouse, ed. (1994), New directions in economic methodology, Routledge, New York 

Opšte informacije o predmetu:

Tip predmeta: obavezni

Broj ESPB poena:  6

Semestar:  prolećni

Godina studija: IV