Neuroekonomija

Sažetak predmeta:

Neuroekonomija donosi novu perspektivu u polje ekonomije utemeljujući je u biološkim principima. Ovaj kurs nam pomaže da zavirimo u pozadinu donošenja ekonomskih odluka kroz studije koje koriste metode skeniranja moždane aktivnosti, rad sa pacijentima sa oštećenjima moždanog tkiva, i sl. Ovakve ideje nam pomažu da preispitamo neoklasične definicije ekonomije i daju nam još jedan mentalni model za razumevanje ljudskog ponašanja.

Osnovna literatura:

Arijeli, Den (2013) Dobre strane iracionalnosti, Beograd: VBZ

Opšte informacije o predmetu:

Tip predmeta: izborni

Broj ESPB bodova: 4

Semestar: jesenji

Godina studija: IV


 

Saznaj sve o upisu na osnovne studije

Ekonomije ili Psihologije i biznisa

Sve o smerovima i usmerenju, kao i o potrebnoj dokumentaciji, terminima upisa i sve ostale pronađite ovde: