Sportska psihologija

Sažetak predmeta:

Obožavate sport? Zanima vas šta stoji iza same igre? Ovo je definitivno pravi kurs za vas. Kroz istraživanje umeća upravljanja mislima i emocijama u sportu, otkrićete tajne uspešnih sportista. Ovaj kurs se bavi temama poput igre pod pritiskom, izgradnje samopouzdanja i razvoja timskog duha. Kroz praktične primere i studije slučaja, imaćete priliku da razvijete veštine analize sportske psihologije, koje će vam omogućiti da podržite i savetujete druge kako da postignu vrhunske rezultate, ali i da pomognete sebi ukoliko je sport sastavni deo i vašeg života.

Osnovna literatura:

  • Weinberg, R. S., & Gould, D.M., Foundations of sport and exercise psychology, Human kinetics (2023)
  • Moran, A., Toner, J., A critical introduction to sport psychology: A critical introduction, Taylor & Francis (2017)
  • Petrović, J., & Trbojević-Jocić, J., Psihologija sporta, Univerzitet u Novom Sadu (2020)

Opšte informacije o predmetu:

Tip predmeta: izborni

Broj ESPB poena: 4

Semestar: prolećni

Godina studija: IV