Komercijalni audio-vizuelni formati

Sažetak predmeta:

Cilj predmeta je da studenti savladaju kreativne i poslovne specifičnosti u savremenoj produkciji komercijalnih TV formata, kao globalnom trendu današnjice, kroz upoznavanje sa njihovim istorijatom, analizom trenutnog stanja u kreiranju, proizvodnji i plasmanu, ali i svim podvrstama formata i ”franšiza” u zabavnom i igranom programu (šou programi, kvizovi, rijaliti programi, dramske serije i sitkomi koji se prodaju kao formati).

Zahvaljujući tome student će moći da, kao kreativni producent, na akademskom i profesionalnom planu razume sve pojedinosti savremenog globalnog fenomena AV formata. Time će postati sposoban da u praksi donosi sve vrste kreativnih i proizvodnih odluka vezanih za kreiranje i proizvodnju programa na osnovu kupljene franšize.

Osnovna literatura:

Tasha Oren, Sharon Shahaf, Global Television Formats: Understanding Television Across Borders, Routledge, 2011,

Stanko Crnobrnja, Estetika televizije i novih medija, Beograd: CLIO, 2010,

Jean Chalaby, The Format Age: Television's Entertainment Revolution (Global Media and Communication), Polity, 2015,

Tim Phillips; Rebecca Clare, Game of Thrones on business, Oxford: Infinite Ideas, 2015,

Feuer, Jane, HBO and the concept of quality TV, London and New York: I.B. Tauris, 2007.

Opšte informacije o predmetu:

Tip predmeta: obavezni

Broj ESPB poena:  7

Semestar:  zimski