Kreativno pisanje

Sažetak predmeta:

Cilj predmeta je da pripremi studente za kreativni deo pisanog diplomskog rada koji obuhvata jasno definisanu ideju – odnosno scenario za audio-vizuelno delo. Razvijanjem mašte, kreativnosti, ali i veština ”zanata” – kroz pisanje svog samostalnog autorskog projekta (master rada) i razvojem ideje na predmetu ”Kreativna A/V produkcija 1”, po završetku predmeta studenti će imati samostalno napisane sve dramaturške forme scenarija za svoj master projekat (sinopsis, scenosled, tritment i scenario – prva ruka). Zahvaljujući tome, oni će razviti individualnost i sigurnost u pisanom izražavanju svoje kreativne ideje.

Osnovna literatura:

Stjuart M. Kaminski, Žanrovi američkog filma, Prometej Novi Sad, Jugoslovenska kinoteka, 1995,

Endru Horton, Likovi - osnova scenarija, Clio, Beograd, 2004,

Danica Aćimović, Dokumentarni film i televizija, Media Art Service International, Novi Sad, 2005,

Katie Salen & Eric Zimmerman, Rules of play: Game design fundamentals, MIT Press, Boston, USA, 2003,

Robert Del Valle, The One-hour drama series: Producing episodic Television, Los Angeles: Silman-James Press, 2008.

Opšte informacije o predmetu:

Tip predmeta: obavezni

Broj ESPB poena:  8

Semestar:  zimski