Produkcija spektakla

Sažetak predmeta:

Cilj predmeta je da se studenti upoznaju sa različitim koncepcijama spektakla, svojstvenim savremenim potrebama medija, umetnosti, kulture, sporta i društva u celini. Kroz teorijska predavanja, uz brojne studije slučaja, studenti će naučiti da kritički promišljaju, ali i da samostalno razvijaju ideje i veštine organizacije u projektima sa elementima spektakla. Istovremeno, u praktičnom radu na pojedinačnim i grupnim vežbama, oni će steći sigurnost i veštine potrebne kreativnom producentu.

Kroz ovaj kurs, očekuje se da će istovremeno ovladati pojmovima i konceptima spektakla, da će se pripremiti za samostalni rad na realizaciji ideja ili u timskom radu, kao i u upravljanju timom. Takođe, naučiće da svoje stečeno teorijsko i praktično znanje izraze u formi pisanog rada, prezentacije projekta sa elementima spektakla, kao i usmenog izlaganja.

Osnovna literatura:

Debor, Gi, Društvo spektakla, Beograd: Blok 45, 2003,

Dragićević Šešić, Milena: Kultura - menadžment, animacija, marketing (sa B. Stojkovićem), 6.izd, Klio, Beograd, 2007,

Kellner, Douglas. Media Spectacle. London and New York: Routledge, 2003,

Habermas, Jirgen, Javno mnjenje, Novi Sad: Mediteran publishing, 2012,

Feuer, Jane, HBO and the concept of quality TV, London and New York: I.B. Tauris, 2007,

Curtin, M, ‘Matrix media’ in Television studies after TV, Understanding television in the post-broadcast era, London: Routledge, 2009.

Opšte informacije o predmetu:

Tip predmeta: izborni

Broj ESPB poena:  7

Semestar:  zimski