Silabusi

Predavanja na temu Poslovnog plana i predstavljanja poslovne ideje namenjana su studentima prirodnih nauka, medicine, biologije, farmacije, hemije i dr. Cilj je da studentima završnih godina fakulteta i mastera približi osnovne elemente razvoja poslovne ideje kroz proces poslovnog planiranja, kao i elemente stvaranja uspešne prezentacije ideje namenjene različitim interesnim stranama (korisnicima, investitorima, donatorima, medijima itd.), osnažujući ih na prve korake dobih praksi pretvaranja ideje u inovaciju.

Kroz predavanje na temu Poslovni plan, studenti će steći razumevanja sledećih tema i pitanja:
 

  • Zašto je proces planiranja bitan i kakav pristup planiranju je potreban za inovativne projekte/biznise;
  • Zašto je danas razumevanje poslovnog modela na kom ideja počiva od suštinske važnosti, kao i kako izgleda proces dolaska do održivog poslovnog modela;
  • Zašto danas startapi, ali i druge organizacije koje rade na razvoju ideja koriste jednostavan ali moćan alat Platno poslovnog modela, koji im omogućava da iterativan proces razvoja ideje dokumentuju na pravi način;
  • Zašto svaki dobar plan polazi od korisnika i razumevanja potreba korisnika, a potom dizajniranja predloga vrednosti (rešenja) i načina kako ćemo tu vrednost da napravimo i isporučimo korisnicima, obezbeđujući prisvajanje dela te vrednosti i za kompaniju;
  • Zašto je u svakom planu posebnu pažnju potrebno posvetiti pretpostavkama na kojima počiva, koje nose određen tip rizika poslovanja, i kako da rade na umenjenju tih rizika, čineći poslovanje otpornijim na “iznenađenja” koje donosi tržište.
  • Predavanje na temu Predstavljanja poslovne ideje za cilj ima da:
  • Ukaže na značaj i vrednost procesa predstavljanja ideje;
  • Ukaže na važnost dobrog identifikovanja kome ideju predstvljamo, sa kojim razlogom i ciljem;
  • Ukaže na osnovne elemente svake dobre prezentacije;
  • Ukaže na specifične elemente prezentacije koji su bitni investitorima.

Studenti će nakon predavanja poneti sa sobom jedan alat koji će moći da koriste kada god je važno da mapiraju i razrade poslovnu ideju, kao i obrazac po kom efikasno mogu da je komuniciraju različitim interesnim stranama.