Silabusi

„Design Thinking - da li vam zvuči poznato? Da li ste sigurni da ste upoznati sa svim detaljima ove inovativne tehnike za kolaborativno generisanje ideja, razvoj protipova rešenja i kreiranje planova realizacije? Ako niste (ili vas je sramota da pitate), a želite da saznate malo više, pridružite nam se na bootcamp-u Kapsula 2030 u četvrtak 8.XII od 17 do 20h, kada će vam Marija Eremija i Aleksandar Stojković iz preduzeća Microsoft Software d.o.o. Beograd prikazati, pokazati i na radnom primeru demonstrirati šta je to i kako se u praksi koristi Design Thinking tehnika, uz mnoštvo interesantnih primera iz dosadašnje prakse. Kao rezultat radionice, nadamo se da ćete imati bolje razumevanje šta je to Design Thinking, kako da ga primenite u praksi, koji su vam alati na raspolaganju, kao i šta je to tačno Metaverse, odnosno Mixed, Virtual ili Augmented reality, i kakva je njihova primena u medicini i zdravstu u Srbiji, a i šire.

Molim Vas prijative što pre svoje potencijalno prisustvo, da bismo mogli da adekvatno pripremimo radno okruženje za odgovarajući broj učesnika, tako da biste svi mogli da u potpunosti ovladate ovom interesantnom, modernom i inspirativnom metodom za kreiranje novih ideja i inovacija.

Syllabus:

Design thinking radionica predviđena je da traje tri sata, od 17 do 20h, u četvrtak 8.XII. Biće izvedena u tri bloka, prva dva od po 45 minuta sa dve radne pauze od po 15 minuta, između prvog i drugog bloka, i treću završnu sesiju koja će trajati pun sat do 20h.

Prvi blok koji počinje u 17h a trajaće 45 minuta imaće sledeću predloženu strukturu (koja će biti prilagođena broju učesnika i eventualnim pitanjima):

5min – predstavljanje predavača, Marija i Aleksandar iz Microsoft.a

10min – inspirativni video, komentari

10min – trendovi u razvoju tržišta i očekivanja klijenata, kratak osvrt na generisanje poslovne vrednosti u modernom poslovanju

10min – osnovni postulati digitalne transformacije, i Microsoft pogled na iste

5min – skica Design Thinking tehnike i pridruženih alata (online i offline), pozicioniranje uloge istih u nastavku radionice

5min – najava daljih aktivnosti, priprema „elevator pitch“ (za vreme prve radne pauze)

Prva radna pauza od 15 minuta (od 17:45 do 18h) biće posvećena pripremi „elevator pitch“ svih učesnika za njihove predloge projekata, ideja ili problema koje bi želeli da budu obrađeni u toku daljeg nastavka radionice.

Drugi blok koji počinje u 18h i traje sledećih 45 minuta imaće sledeću predloženu strukturu (prilagođenu broju učesnika i nivou njihove zainteresovanosti za direktno učestvovanje u nastavku radionice):

20min – prezentovanje Design Thinking tehnike i online (i offline) alata za njenu primenu

10min – izbor željenog broja ideja za Elevator Pitch (metodom glasanja ili „izvlačenja iz šešira“, već prema broju učesnika radionice – za rad sa grupom do 15 učesnika preferirani metod je prezentovanje svih ideja pa zatim glasanje za 3 do 5 najboljih, za veći broj učesnika radi se metoda

„slučajne selekcije“ i dalje formiranje timova, već prema odabranim temama)

15min – formiranje grupa i početak rada na odabranim temama, koristeći tehnike prikazane u prvom delu bloka

Druga radna pauza od 15 minuta (od 18:45 do 19h) može se iskoristiti za dalji rad u grupama, ili za slobodne aktivnosti, već prema željama učesnika u radionici

Treći i završni blok radionice počinje u 19h i traje do 20h, prema sledećem predloženom rasporedu:

15min – nastavak rada na odabranim temama, po metodi rotacije (kapiteni grupa, odnosno oni učesnici čije su teme odabrane jednom od gore navedenih metoda nastavljaju da rade na svom projektu, a njihovi pomoćnici se menjaju)

15min – nastavak rada kroz još jednu rotaciju učesnika po grupama, finalizacija materijala za završnu prezentaciju

15min – završetak rada, prezentacija postignutih rezultata pred širim auditorijumom (kapiteni prezentuju svoje projekte)

15min – pitanja i odgovori, dalji koraci, razmena kontakata za networking i završetak radionice