Silabusi

Sažetak kursa:

Sa osvrtom na prošlost i pogledom ka budućnosti na ovom kursu proći ćemo kroz faktore koji pokreću inovativnost, nastajanje i komercijalizaciju inovacija. Razumećemo bolje inovativne ekosisteme, i na konkretnim primerima proučiti kako se razvija interno i eksterno inovativno okruženje.

Cilj kursa:

Stečena znanja na ovom kursu, omogućiće vam da razumete inovacije, i približite se korak ka uspešnom inoviranju i stvaranju inovativnih ekosistema.

O čemu ćemo pričati?

Na ovom kursu proći ćemo korz najvažnije tehnološke trendove koji će oblikovati budućnost. Naučićemo razliku između različitih tipova inovacija posmatrajući njihov uticaj na tržište i tehnološki novitet. Osvrnućemo se na tačke prevoja, odnosno rana upozorenja i znake koji nam ukazuju da je tradicionalan način na koji kompanija radi svoj biznis, i da je metrika koju koristi da bi predvidele uspeh svog biznisa, zapravo zastareo. Videćemo da je to je upravo ono što se dešava kompanijama kada disruptivne inovacije i digitalne tehnologije drastično menjanju način na koji su te kompanije poslovale ranije. Kako bismo podstakli inovacije u našem okruženju, naučićemo koje su to najvažnije determinante inovavitnosti, ali i zašto je važno negovati i razvijati interne i eksterne inovativne ekosisteme. Konačno, na kursu ćemo razumeti kakva je DNK inovatora i koja je uloga komercijalizacije u kreiranju inovacija.

Od polaznika se očekuje da:

 • Budu aktivni učesnici diskusije
 • Tokom kursa rade u timovima u rešavanju kratkih zadataka i postavljenih problema tokom kurasa
 • Budu slobodni da pitaju i daju komentare na sve teme koje se obrađuju.

Teme predavanja i korisna literatura:

 • Inovacije koje su promenile svet i top tech trendovi koje treba pratiti u budućnosti
 • Michael Chui, Roger Roberts, and Lareina Yee, 2022, McKinsey Technology trends Outlook 2022; "Computational Social Science: Obstacles and Opportunities.”
 • Brynjolfsson, E. and McAfee, A., 2012. Race against the machine: How the digital revolution is accelerating innovation, driving productivity, and irreversibly transforming employment and the economy. Brynjolfsson and McAfee.
 • Andrew McAfee Emphasizes Tech for Good https://ide.mit.edu/insights/andrew-mcafee-emphasizes-tech-for-good/
 • Rita McGrath, A brief history of inventing innovation.
 • Tipovi inovacija
 • Johnson, M. W., Christensen, C. M., & Kagermann, H. (2008). Reinventing your business model. Harvard business review, 86(12).
 • Christian Hopp, David Antons, Jermain Kaminski, and Torsten Oliver Salge. (2018). Reveals About the Difference Between Disruptive and Radical Innovation. Harvard Business Review. https://hbr.org/2018/04/what-40-years-of-research- reveals-about-the-difference-between-disruptive-and-radical-innovation
 • Bansi Nagji and Geoff Tuff. (2012). Managing Your Innovation Portfolio. Harvard Business Review. https://hbr.org/2012/05/managing-your-innovation-portfolio
 • https://knowledgebase.cdt.org.rs/videti-iza-coska-kako-uociti-digitalne-tacke- prevoja-pre-nego-sto-one-nastanu/
 • Kako primetiti disrupciju pre nego što nastane
 • Rita McGrat, Seeing around the corner.
 • https://www.youtube.com/watch?v=dLEl68lXH3U https://knowledgebase.cdt.org.rs/videti-iza-coska-kako-uociti-digitalne-tacke- prevoja-pre-nego-sto-one-nastanu/
 • Determinante inovativnosti i Eksterni inovativni ekosistemi
 • WILLIAMSON, Peter James and DE MEYER, Arnoud. 2012. Ecosystem Advantage: How to
 • Successfully Harness the Power of Partners. California Management Review. 55, (1), 24- 46. Research Collection Lee Kong Chian School Of Business. Dostupno na: https://ink.library.smu.edu.sg/lkcsb_research/3519
 • Andersson, M., A. Baltzopoulos, and H. Lööf. 2012. R&D Strategies and Entrepreneurial Spawning. Research Policy 41 (1): 54–68
 • Hall, B. H., Mansfield, E., & Jaffe, A. B. (1993). Industrial research during the 1980s: Did the rate of return fall?. Brookings papers on economic activity. Microeconomics, 1993(2), 289-343.
 • Michael G. Jacobides. (2019). In the ecosystem economy, what is your strategy?
 • Interno inovativno okruženje I DNK inovatora i inovacije
 • Jeffrey H. Dyer, Hal Gregersen, and Clayton M. Christensen. The innovator’s DNA. Harvard Business Review. https://hbr.org/2009/12/the-innovators-dna
 • Ulrich Pidun Martin Reeves Edzard Wesselink. (2021). How healthy is your business ecosystem?
 • Kevin C. Desouza, Caroline Dombrowski, Yukika Awazu, Peter Baloh, Sridhar Papagari, Jeffrey Y. Kim and Sanjeev Jha. MIT Sloan Management Review. The five stages of successful innovation.
 • Nathan Furr Andrew Shipilov. MIT Sloan Management Review. Building the right ecosystem for innovation.