Teme

Predavanje na temu Strateška alokacija imovine ideje ima za cilj da učesnicima programa približi sledeće teme:

 • Koje su karakteristike različitih vrsta imovine (očekivani prinos, rizik, likvidnost)?
 • Zašto je strateška alokacija imovine najvažnija investiciona odluka?
 • Značaj Izjave o politici ulaganja i koliko često se ona ažurira?
 • Kako se postaje polu-profesionalni investitor?
 • Koji su Poreski podsticaji za ulaganje u AIF?

Predavači: Vladimir Pavlovic i Marko Ćulić

Predavanje na temu Akcije na globalnim tržištima ima za cilj da učesnicima programa približi sledeće teme:

 • Različiti modaliteti ulaganja u najbolje svetske kompanije (direktno, kroz IF, preko brokera…)
 • Rizici kod različitih modaliteta ulaganja u akcije (likvidnost, tržišni rizik…) i očekivani prinos
 • Diversifikacija – valutna, po regionima, sektorima
 • Aktivna i pasivna investiciona strategija
 • Prednosti i troškovi profesionalnog upravljanja portfolijom

Predavači: Rade Rakočević i Vladimir Đukanović

Predavanje na temu Privatni kapital (Private Equity) ima za cilj da učesnicima programa približi sledeće teme:

 • Šta je Private Equity (PE), i kako može da podrži razvoj firme?
 • Kakve firme su potencijalni partneri (Target firme) za PE fond?
 • Ko su investitori u PE fondovima, i šta su njihovi ciljevi?
 • Primeri uspešnih PE tranzakcija, i analiza njihovog pristupa
 • Razlika između PE fonda i privatnih investitora sa istim ciljevima.

Predavači: Lazar Vujaklija i Branimir Gajić

Predavanje na temu Preduzetnički kapital (Venture Capital) ima za cilj da učesnicima programa približi sledeće teme:

 • Startap ekosistem u Srbiji i Zapadnom Balkanu – trenutno stanje i perspektive razvoja
 • Šta je Venture Capital (VC) i kako menja svet?
 • Kako VC fond funkcioniše - period investiranja i očekivani prinosi?
 • Trenutno stanje VC industrije i fokusi investiranja na globalnom nivou
 • Šta je to startap i kako se razlikuje od drugih kompanija?
 • Kakve startap kompanije su potencijalne prilike za ulaganje (a koje se izbegavaju)?
 • Globalna statistika - Koliko startapa postanu zvezda a koliko ne?

Predavači: Miloš Matić i Kosta Andrić

Predavanje na temu ulaganje u nepokretnosti ima za cilj da učesnicima programa približi sledeće teme:

 • Različiti načini ulaganja u nepokretnosti (kupovina i izdavanje, izgradnja i prodaja) 
 • Rizici kod ulaganja u nepokretnosti (likvidnost, tržišni rizik…) 
 • Očekivani prinos za ulaganje u različite vrste nepokretnosti (stambene, poslovne, industrijske…)
 • Finansijski leveridž – kada je koristan a kada poguban?
 • Kupovina stana ili investiranje u nekretninski fond – prednosti i mane

Predavači: Dušan Radovanović i Milan Marinković