Teme

Predavanje na temu Akcije na globalnim tržištima ima za cilj da učesnicima programa približi sledeće teme:

  • Različiti modaliteti ulaganja u najbolje svetske kompanije (direktno, kroz IF, preko brokera…)
  • Rizici kod različitih modaliteta ulaganja u akcije (likvidnost, tržišni rizik…) i očekivani prinos
  • Diversifikacija – valutna, po regionima, sektorima
  • Aktivna i pasivna investiciona strategija
  • Prednosti i troškovi profesionalnog upravljanja portfolijom

Predavači: Rade Rakočević i Vladimir Đukanović