Teme

Predavanje na temu Strateška alokacija imovine ideje ima za cilj da učesnicima programa približi sledeće teme:

  • Koje su karakteristike različitih vrsta imovine (očekivani prinos, rizik, likvidnost)?
  • Zašto je strateška alokacija imovine najvažnija investiciona odluka?
  • Značaj Izjave o politici ulaganja i koliko često se ona ažurira?
  • Kako se postaje polu-profesionalni investitor?
  • Koji su Poreski podsticaji za ulaganje u AIF?

Predavači: Vladimir Pavlovic i Marko Ćulić