Svetski dan zaštite prava potrošača: Šta treba da znam?

Svetski dan zaštite prava potrošača: Šta treba da znam?

Autori: Aleksa Ćirić i Miloš Jovanović, članovi Marketing Tima studenata

Pred nama je Svetski dan zaštite prava potrošača, koji se svake godine obeležava 15. marta.

U skladu s tim, želimo da vam približimo temu zaštite prava potrošača, kako biste bolje razumeli na šta sve možete računati u vezi sa zaštitom vaših interesa.

Da biste shvatili kako se zaštititi, prvo morate biti upoznati sa svojim pravima kao potrošač. Zakon o zaštiti potrošača u Srbiji precizira prava i obaveze kako potrošača, tako i trgovaca. Postavlja standarde kvaliteta proizvoda i usluga, te propisuje obaveze trgovaca u vezi sa pružanjem informacija o proizvodima, cenama, garancijama i drugim relevantnim aspektima. Takođe, ovaj zakon reguliše postupke za rešavanje sporova između potrošača i trgovaca, uključujući prigovore, reklamacije i povrate novca.

Šta treba da znate?

Jedan od ključnih aspekata ovog zakona je vaše pravo na siguran proizvod ili uslugu, koji moraju zadovoljiti određene standarde i sigurnosne propise. U slučaju da proizvod ili usluga ne udovoljava tim standardima, kao potrošač imate pravo na žalbu (reklamaciju), zamenu ili povraćaj novca.

Zakon takođe zahteva jasno i istinito informisanje putem deklaracija. Trgovci su dužni da pruže sve relevantne informacije o proizvodima, uključujući sastav, karakteristike, cenu i uslove garancije. Ovo pravo vam omogućava donošenje informisanih odluka prilikom kupovine i izbegavanje mogućih prevara ili manipulacija.

Manje poznata činjenica je da zakon takođe štiti od nepoštenih poslovnih praksi i prevara, poput lažnog oglašavanja, skrivanja informacija i agresivnih prodajnih tehnika. Tržišne inspekcije i regulatorna tela zadužena su za osiguranje sigurnosti u ovom pogledu.

Ko štiti prava potrošača?

U Srbiji postoje organizacije civilnog društva koje se bave zaštitom prava potrošača i pružaju podršku potrošačima u rešavanju problema i sporova s trgovcima. Ove organizacije pružaju informacije, savete i podršku potrošačima, doprinoseći podizanju svesti o njihovim pravima i unapređenju zaštite njihovih interesa.

Zastupnik prava potrošača u Srbiji nezavisno je telo koje štiti interese, pruža savete i pomaže u rešavanju sporova između sukobljenih strana. Njegova uloga je osigurati poštovanje zakona o zaštiti potrošača i promovisati svest o pravima potrošača.

U zaključku, zaštita prava potrošača u Srbiji osigurana je zakonodavstvom, institucijama i organizacijama koje se bave ovom tematikom. Ključno je edukovati potrošače o njihovim pravima i odgovornostima, kao i dosledna primena zakona i efikasno rešavanje sporova, kako bi se osiguralo pravedno i sigurno tržišno okruženje za sve potrošače u zemlji.

Ukoliko ste dodatno zainteresovani da se informišete o ovoj temi, pozivam vas da istražite eksterne resurse klikom na sledeće veze.

Nazad

Slične vesti

Iskustva sa prakse: Natalija Lazevski o praksi u Unija Smart Accounting-u

Iskustva sa prakse: Natalija Lazevski o praksi u Unija Smart Accounting-u

Važna lekcija o međuljudskim odnosima, veća efikasnost, podrška i kreativnost – reči su ...
Kopaonik biznis forum: profesori FEFA o ključnim izazovima i očekivanjima generacije Z od poslodavca i brendova

Kopaonik biznis forum: profesori FEFA o ključnim izazovima i očekivanjima generacije Z od poslodavca i brendova

Jubilarni 30. Kopaonik biznis forum održan je od 5. do 8. marta kada su, kao i prethodnih ...
Iskustva sa prakse: Anja Đorđević o NELT-u

Iskustva sa prakse: Anja Đorđević o NELT-u

U nizu razgovora o praksama sa našim studentima, svoju priču podelila je Anja Đorđević, ...