Poslovne inovacije

Sažetak predmeta:

Kakva je inovacija Netflix, a kakva električni automobil Tesla? Osim odgovara na ovo pitanje, kroz ovaj predmet dobijate veštine koje vas u odnosu na druge čine konkurentnim u pokretanju, vođenju i razvijanju inovacija u kompanijama.

Osnovna literatura:

  • Inovacija pre svega, Piter Sarzinski, Rouan Gibson, Finesač;
  • Managing Innovation: Integrating Technological, Market and Organizational Change, Joe Tidd, John R. Bessant, Wiley, 2018;
  • Ten Types of Innovation: The Discipline of Building Breakthroughs, Keeley Larry, Walters Helen, Pikkel Ryan & Quinn Brian, Wiley;
  • Blue Ocean Strategy, Mauborgne Renee & W. Chan Kim, Harvard Business School Publishing

Opšte informacije o predmetu:

Tip predmeta: izborni

Broj ESPB poena: 6

Semestar: prolećni