Proizvodni i projektni menadžment

Sažetak predmeta:

Kroz ovaj kurs, postajete kompetentni za rad u svakoj kompaniji na IT projektima i to kroz upoznavanje se sa naprednim konceptima, specifičnostima i metodologijama za upravljanje projektima u oblasti IT-ja. Ovladaćete i znanjima za upravljanje finansijskim sredstvima potrebnim za realizaciju ovih projekata.

Osnovna literatura:

  • Yescombe, E. R. (2013). Principles of project finance. Academic Press.
  • Schwalbe, K. (2015). Information technology project management. Cengage Learning. Boston, MA, USA
  • Project Management Institute, Inc. (2010). Vodič kroz korpus znanja za upravljanje projektima (PIMBOK vodič). Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad.
  • Van Horne, Wachowicz (2007). Osnovi finansijskog menadžmenta. dvanaesto izdanje, Data Status, Beograd
  • Bodie, Z., Kane, A., Marcus, A.J. (2009). Osnovi investicija, Data Status, Beograd

Opšte informacije o predmetu:

Tip predmeta: izborni

Broj ESPB poena: 6

Semestar: prolećni