Klod Kolaro

Profesor

Klod Kolaro je master nauka koji se trenutno nalazi na pozicije potpredsednika kompanije Comtrade System Integration.

U periodu 1999-2016. bio je zaposlen u korporaciji Oracle. Prvo kao inženjer tehničke podrške (1998-2002) pa potom kao Managing Director i član Oracle Technology Board za centralnu i istočnu Evropu. Zatim je 2005. postavljen na poziciju Oracle Alliance and Channel Director za jugoističnu Evropu. Od 2008. do 2016. nalazio se na poziciji Senior Director za Bugarsku, Srbiju i Crnu Goru.

Diplomirao je na Gradjevinskom fakultetu, Univerziteta u Beogradu na konstruktivnom smeru. EMBA, smer International Business, Univerziteta u Edinburgu je završio 2005. i stekao zvanje mastera. Na London poslovnoj školi (London Business School) se usavršavao 2002 (Executive Education – Accelerated Development programme). Sertifikovan je za rad na više Oracle tehnoloških platformi i Java programskom jeziku.

Autor je velikog broja stručnih radova iz oblasti E-Government i digitalne transformacije za vodeće stručne časopise u zemlji i regionu.