Prof. dr Vladimir Poznanić

Profesor

Prof. dr Vladimir Poznanić je redovni profesor u penziji. Na FEFA je angažovan za užu naučnu oblast Računovodstvo i revizija na master studijama. Od 2015. do 2016. godine bio je dekan FEFA. Diplomirao je 1971. godine i magistrirao 1976. godine na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Doktorirao je 1989. godine na Fakultetu organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu. U periodu od 1973. do 1996, radio je u Ekonomskom institutu u Beogradu, prvo kao asistent, a kasnije kao naučni saradnik. Od 1998. do 2008. godine, bio je partner u revizorskoj firmi Deloitte Central Europe. U Ekonomskom institutu i u preduzeću Deloitte, bio je angažovan na velikom broju mikroekonomskih studija, razvojnih i investicionih programa, kao i projekata iz oblasti restrukturiranja, privatizacije i procene vrednosti preduzeća. U periodu od 1996. do 2013. godine, bio je profesor na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, gde je predavao nekoliko predmeta iz oblasti računovodstva i revizije, na osnovnim i master studijama. Od 2008. godine predaje računovodstvo i reviziju i na UDG u Podgorici. Autor je većeg broja naučnih i stručnih radova, koji su objavljeni u domaćim i stranim časopisima. U Komori ovlašćenih revizora angažovan je kao savetnik.

Reference:

 1. Poznanić, V. (2010) Neizvesnost u vrednovanju preduzeća, Ekonomika preduzeća, XI-XII 2010., UDK 657.92;005.52:330.133.1, str. 277-282.
 2. Poznanić, V., Maslarević, U. (2011) Kontrola troškova i konkurentnost preduzeća, FEFA, Zbornik radova „Ime igre je konkurentnost – putevi obnove srpskog razvoja“, ISBN 978-86-86281-23-4, str. 77-88.
 3. Poznanić, V. (2011) Izbor metoda za vrednovanje preduzeća, Šesti međunarodni simpozijum o korporativnom lupravljanju, Banja Vrućica, Zbornik radova, UDK 005.5:336.6.657, str. 145-156.
 4. Milosavljević, M., Poznanić, V. (2011) Ekonomska dodata vrednost kao indikator vrednosti lanaca snabdevanja, XV Internacionalni simpozijum iz projektnog menadžmenta, Zlatibor, Zbornik radova, str. 480-484.
 5. Poznanić, V., Knežević, S., Jovanović, M. (2011) Savremeni aspekti ekološke revizije, XV Internacionalni simpozijum iz projektnog menadžmenta, Zlatibor, Zbornik radova, str. 339-343.
 6. Poznanić, V. (2011) Uloga revizije u upravljanju PPP projektima, XV Internacionalni simpozijum iz projektnog menadžmenta, Zlatibor, Zbornik radova, str. 90-94.
 7. Poznanić, V., Leko, D. (2011) Uticaj međunarodne regulative na kontrolu poslovanja u bankama, Međunarodno savjetovanje „Standardi vrednovanja“, Bar, Zbornik radova, str. 87-96.
 8. Poznanić, V., Njegić, J. (2011) Zakonska regulativa kao faktor razvoja investicionih fondova, Međunarodno savjetovanje „Standardi vrednovanja“, Bar, Zbornik radova, str.65-76.
 9. Poznanić, V., Milosavljević, M. (2011) Hibridni model javno-privatnog partnerstva, Menadžment, br.58, UDK 338.49:336.13;334.723, str.59-64.
 10. Poznanić, V. (2011) Međunarodni aspekti računovodstva i mogućnost harmonizacije regulative i prakse, Računovodstvo, br. 5-6, UDK 006.44:657.2
 11. Poznanić, V. (2011) Reorganizacija preduzeća kroz stečaj, Pravo i privreda, br.4-6, UDK 347.7, ISSN 0354-3501, str.316-325.
 12. Poznanić, V. (2011) Metodološke osnove državne revizije, Računovodstvo, br. 3-4, UDK 657.631.6;006.44:336.147, str.65-72.
 13. Poznanić, V. (2011) Uloga odbora za reviziju u korporativnom upravljanju, Revizor, br. 53/2011., UDK 657.6;005.21:334.72.021, str. 9-22.
 14. Poznanić, V. (2011) Problemi vrednovanja imovine preduzeća, Industrija, br. 2/2011., UDK 347.21.657.429, str.297-310.
 15. Poznanić, V., Benković, S., Jednak, S. (2011) Rizici projektnog finansiranja infrastrukturnih projekata, Industrija, br. 1/2011., UDK 336.76.005.8.657.92, str. 111-142.
 16. Makajić Nikolić, D., Jednak, S., Benković, S., Poznanić, V. (2011) Project finance risk evaluation of the Electric power industry of Serbia, Energy Policy, No. 39, Elsevier, pp. 6168–6177.
 17. Poznanić, V., Cvijanović, J.M. (2011) Metode vrednovanja preduzeća, monografija, Ekonomski institut, ISBN 978-86- 7329-084-3, COBISS.SR-ID 184182540, broj str. 166