Investiciono odlučivanje

Sažetak predmeta:

Svrha predmeta je da omogući studentima sticanje osnovnih znanja o investiranju, odnosno o donošenju odluka o realizaciji investicionih projekata. U ovom predmetu je posebna pažnja posvećena oceni opravdanosti investiranja, pa će se detaljnije razmatrati pretpostavke za ocenjivanje opravdanosti, kao i različite metode koje se uobičajeno koriste kada se ocenjuje da li je investicioni projekat isplativ. Pored toga, razmatraće se i specifične odluke o investiranju koje se odnose na projekte od posebnog značaja za društvenu zajednicu, kao i na odluke o ulaganju u nekretnine i o kupovini preduzeća. S obzirom da investiranje zavisi i od mogućnosti finansiranja investicionih projekata, posebno će se analizirati različite opcije finansiranja. U okviru pojedinih nastavnih jedinica ukazaće se na mogućnosti primene informacionih i komunikacionih tehnologija (ICT), kao što su softverska rešenja za ocenu investicionih projekata i upravljanje realizacijom projekata.

Osnovna literatura:

Dayananda D., Irons R., Harrison S., Herbohn J., Rowland P., (2002) „Capital Budgeting: Financial Appraisal of Investment Projects“, Cambridge University Press.

Opšte informacije o predmetu:

Tip predmeta: izborni

Broj ESPB poena:  7

Semestar:  prolećni

Godina studija: master studije