O kursevima

Design thinking poslednjih godina postao je glavni metod definisanja problema i rešenja i zbog toga predstavlja jedan od načina rada u mnogim brzorastućim i agilnim kompanijama. Kroz ovaj kurs naučićeš kako da: 

  • Primenjuješ faze design thinking-a
  • Razumeš svoje korisnike, identifikuješ probleme i mapiraš rešenja
  • Primenjuješ design thinking u različitim kontekstima