Digitalna ekonomija

Sažetak predmeta:

Od buma globalizacije devedesetih godina prošlog veka, preko Dot.com krize, pa sve do danas nove tehnologije oblikuju ekonomije i biznise. Kroz ovaj predmet razumećete proces globalne digitalizacije i IV industrijske revolucije, i uticaj koji nove tehnologije imaju na transformaciju poslovnih modela i promene u ponašanju potrošača. Istraživaćete šanse, i učiti kako da prevaziđete izazove koje donosi digitalna revolucija u procesu razvoja konkurentnog biznisa i realizacije vaših ideja.

Osnovna literatura:

  • Porter M (2008), O konkurenciji, FEFA, Beograd
  • Izabrane studije slučajeva sa HarvardaOpšte 

Opšte informacije o predmetu:

Tip predmeta: obavezni

Broj ESPB poena: 8

Semestar: zimski