Jelisaveta Lazarević

Asistent

Jelisaveta Lazarević je studentkinja doktorskih studija i asistentkinja na FEFA na predmetima Finansijska tržišta i Strategija konkurentnosti, kao i Projektni lider u AFA zajednici koja je posvećena ekonomskom osnaživanju žena kroz inovacije i tehnologije. Svoju istraživačku karijeru započela je u Centru za visoke ekonomske studije (CEVES) kao Asistent na istraživanju, gde je radila od 2016 do 2018.godine na svim tekućim projektima, ali je najveće iskustvo stekla kroz rad na projektu Svetske banke, za potrebe Ministarstva privrede, koji je za cilj imao da unapredi procese definisanja politika za stvaranje novih radnih mesta, unapredi konkurentost i privuče investicija u Srbiju. 2019. godine je bila članica programskog odbora Nedelje inovacija koja je kroz svoju glavnu temu bila posvećena tome: „Kako inovacije mogu da doprinesu ekonomskom razvoju, dok istovremeno rešavaju društvene i ekološke izazove“.

Tokom studija stekla je prektično iskustvo u konsultantskoj kući Deloitte i Fondu za inovacionu delatnost. Tokom prakse u Deloitt-u stkela je znanje o transfernim cenama i učila o metodu „van dohvata ruke“. Taokom prakse u Fondu za inovacionu deltanost stkela je iskustvo o srpskoj privredi, naročito o uslovima poslovanja koji se odnose na startape. Unapredila je i svoje pregovaraček i veštine upravljanja projektima, kroz učešće na sastancima između Fonda za inovacionu delatnost i Svetske banke povodom projekta koji ima za cilj podršku istraživanju, inovacijama i transferu tehnologije u Srbiji.

Jelisaveta je završila osnovne i master studije na FEFA, kao student generacije.

Reference

Radovi:

  1. Savić, N., Pitić, G., Lazarević, J. (2018). Innovation driven economy and Serbia. Serbian Association of Economists Journal of Business Economics and Management 2018, vol. LXVI, no. 1-2, str. 139-150; ISSN 0353-443X.
  2. Savić, N., Lazarević, J., Kukić, Z., Marinković, E. (2019). Digital transformation: challenges for companies in Serbia. Serbian Association of Economists Journal of Business Economics and Management 2019, vol. LXVII, no. 1-2, str. 101-114; ISSN 0353-443X.
  3. Savić, N., Drašković, B., Lazarević, J., Marinković, E. (2020). Nurturing and retaining talents in Serbia. Serbian Association of Economists Journal of Business Economics and Management 2020, vol. LXVIII, no. 1-2, str. 75-89; ISSN 0353-443X.

Projekti:

  1. Center of Advanced Economic Studies. (2018). Serbia Sustainable Development issues: A Baseline Review. Partner: The Swiss Agency for Development and Cooperation. Retrieved from:
  2. Center of Advanced Economic Studies. (2017). Baseline assessment of fruit and vegetables value chain in Serbia. Partner: USAID
  3. Center of Advanced Economic Studies. (2017). Performance and value chain analysis of selected sectors. (2017). Partner: Ministry of Economy, Government of Serbia.