Dizajn proizvoda i sistema: dizajn, biznis i inovacije

Sažetak predmeta:

Budućnost je neizvesna za svakog od nas, pa tako i za biznise. Ovaj predmet vam omogućava da smanjite tu neizvesnost kada je poznavanje vaših korisnika u pitanju kroz strateški pristup koji daje odgovor na pitanje – šta korisnici zaista žele? Usvojićete znanja o pristupu koji želje i potrebe korisnika stavlja u centar procesa kreiranja proizvoda i usluga.

Osnovna literatura:

  • Đekić M., Jevtić M. (2020), Design Thinking: Kako da stvarate proizvode koje ljudi žele, Finesa.
  • Nancy J. Stone, Alex Chaparro, Joseph R. Keebler, Barbara S. Chaparro, Daniel S. McConnell (2018) Introduction to Human Factors: Applying Psychology to Design, Routledge
  • Weinschenk S. (2011), 100 Things Every Designer Needs to Know about People, Pearson Education

Opšte informacije o predmetu:

Tip predmeta: izborni

Broj ESPB poena: 6

Semestar: prolećni