Razvoj poslovanja i prodaje

Sažetak predmeta:

Na ovom predmetu dobićete odgovore na izazove koji se javljaju prilikom razvoja inovativnih proizvoda i usluga, dizajna korisničkog iskustva, marketinga i prodaje, a sve u cilju ubrzanog razvoja poslovanja. Sa dobijanjem odgovora, bićete u stanju da identifikujete tržišta koja su spremna za novog konkurenta, i moći ćete da iskoristite uočene prilike za kreiranje vrednosti.

Osnovna literatura:

  • Startup način, Erik Ris, iLearn, 2018;
  • Od nule do jedan, Peter Til, Blejk Masters, Laguna, 2017; 
  • Design Thinking for Business Growth: How to Design and Scale Business Models and Business Ecosystems (Design Thinking Series), Michael Lewrick, 2022, Wiley; 
  • Hacking Growth: How Today's Fastest-Growing Companies Drive Breakout Success, Sean Ellis, Morgan Brown, 2017, Random House Audio; 
  • Beyond Disruption: Innovate and Achieve Growth without Displacing Industries, Companies, or Jobs, W. Chan Kim, Renee Mauborgne, 2023, Harward Business Review Press

Opšte informacije o predmetu:

Tip predmeta: izborni

Broj ESPB poena: 6

Semestar: zimski