Budućnost je ženskog roda

Budućnost je ženskog roda

Sreda, 22. mart, 15 časova

Da li ste znali da će, prema izveštaju Svetskog ekonomskog foruma (WEC) iz 2022. godine, biti potrebno 132 godine da se globalni jaz između polova eliminiše?

Brisanje ovog jaza je bitan cilj koji doprinosi zajednici u celini. Istraživanja su pokazala da je veća rodna ravnopravnost povezana sa boljim ekonomskim, društvenim i političkim ishodima. Na primer, ako bismo potencijale žena, koje čine polovinu svetske populacije, u radu angažovali jednako kao muškarce, to bi uticalo na rast BDP-a od 20-25%.

Ipak, globalno učešće žena u STEM oblastima (Science, Technology, Engineering and Mathematics), koje su danas sve aktuelnije i traženije, nije na zavidnom nivou. Žene čine samo 28% radne snage u naučnim i inženjerskim zanimanjima na globalnom nivou. Rodne razlike su posebno velike kada je reč o nekim od najnaprednijih i najplaćenijih poslova u budućnosti, kao što su računarstvo (computer-science) i inžinjering.

Prema izveštaju Global Entrepreneurship Monitor (GEM) iz 2021/22 godine, procenat žena preduzetnica na globalnom nivou iznosi samo 18,5%.

U Srbiji žene čine 1/3 tj. 33,7% svih preduzetnika. Preduzeća koja vode žene su obično manja i manje profitabilna od onih koje vode muškarci, a uzrok je taj što se žene preduzetnice često suočavaju sa više izazova u pogledu finansiranja, umrežavanja, mentorstava itd.

U Srbiji, 76% članova Upravnih odbora su muškarci, a žene samo 24%.

Ova statistika ne obećava. Međutim, naše panelistkinje koje će nam se pridružiti na FEFA fakultetu, 22. marta u 15h, nam ulivaju nadu i daju primer. One inspirišu i podstiču mlade devojke i žene da daju svoj doprinos, poboljšaju trenutnu statistiku i potvrde da budućnost u svakom smislu jeste ženskog roda!

Panelistkinje koje ćete imati prilike da čujete su:

I PANEL – RAZMENA ISKUSTAVA

  1. Katarina Cvetković – direktorka kompanije Helbiz u Srbiji
  2. Martina Silov – izvršna direktorka CroAI

Moderatorka: Valentina Čolić Mihajlović, FEFA Fakultet, Asistentkinja

II PANEL – POČETI KAO PREDUZETNICA

  1. Marijana Gligorić – CEO i koosnivačica BrigIT
  2. Jana Antić – alumnistkinja FEFA i koosnivačica EasyPass

Moderatorka: Teodora Rodić, FEFA Fakultet, Predsednica Studentskog parlamenta

O njihovim počecima, karijernom putu, iskustvima, kompanijama, preprekama i barijerama koje su prevazilazile, hrabrosti i odlučnosti, razbijanju stereotipa i novim tehnologijama koje im pomažu i u kojima su eksperti saznajte više u sredu na FEFA fakultetu!

Za prisustvo razgovoru potrebno je popuniti prijavu u nastavku.

Vidimo se!

Svaka žena ima snagu da bude lider i promeni svet! Svaka žena je rođena sa moćnim glasom koji čeka da se čuje!


Budućnost je ženskog roda - 22. mart u 15h


Nazad

Slične vesti

Pobednički projekat FEFA studenata doneo inspirativnu priču o inkluziji i aktivizmu

Pobednički projekat FEFA studenata doneo inspirativnu priču o inkluziji i aktivizmu

„Imaš li sluha“ naziv je projekta FEFA studenata koji je prikazan na završnom događaju ...