FEFA stipendija: Kako se piše motivaciono pismo?

FEFA stipendija: Kako se piše motivaciono pismo?

Motivaciono pismo je uslov za različite konkurse, bilo za obrazovanje ili za posao, koji vrlo često deluju kao „težak zadatak“.

Kako da započnem, šta treba da stavim u fokus, da li sam napisala/napisao dovoljno ili previše stvari i slična pitanja su uglavnom ona koja prate sam proces pisanja motivacionog pisma.

U susret FEFA stipendiji i upitima koje smo dobili od srednjoškolaca/budućih studenata, zamolili smo našu koordinatorku karijernog centra Emiliju Jeremić da nam opiše ključne elemente svakog motivacionog pisma.

Pre nego što pročitate, imajte na umu da se vrlo često u samoj reči krije odgovor koji tražite – u ovom slučaju to je: motivacija!

Budite iskreni i pronađite jasan i kreativan način da tu motivaciju i iskomunicirate. Ovo su neki od saveta.

  1. Dobra strukutra — Važno je da vaše motivaciono pismo najpre ima dobru formu. To znači da treba da sadrži uvod, nekoliko pasusa u okviru razrade i zaključak. Dobro je i da u vrhu stranice ,,adresirate” pismo (tj. da napišete kome je upućeno, obično u levom uglu: npr. FEFA Fakultet, Bulevar Zorana Đinđića 44, 11000 Beograd), a možete u drugoj koloni, sa desne strane, napisati i svoje podatke (npr. Pera Petrović, Beogradska 25, 11000 Beograd, pera.petrovic@gmail.com). Pismo je najbolje da započnete sa ,,Poštovani/a, ”, i da ga završite sa ,,Srdačan pozdrav / Srdačno, (vaše ime)”. O sadržaju pomenutih pasusa više ćete pronaći u narednim tačkama.
  2. Uvod — Cilj uvoda je da privučete pažnju onog ko čita vaše pismo. Tu možete navesti ukratko osnovne podatke o sebi (npr. koju školu/fakultet pohađate ili ste pohađali) i šta vas je najviše zainteresovalo da se prijavite za konkretnu priliku. Uvod ne treba da ima više od 2-3 rečenice jer ćete sve druge bitne elemente produbiti u razradi.
  3. Razrada — ,,Zlatno pravilo” pisanja bilo kakvog teksta, pa i motivacionog pisma je da svaka nova ideja bude razrađena u zasebnom pasusu. Pasuse pravite tako što pređete u naredni red, i eventualno ,,uvučete” početak prve rečenice. U razradi motivacionog pisma treba da stoji kako se vaše dosadašnje iskustvo i interesovanja uklapaju u ono što je izneto u opisu pozicije na koju se prijavljujete. Tako na primer, ako se prijavljujete za program ,,Psihologija i biznis”, iznećete šta vas je do sada zainteresovalo za teme iz psihologije (nastava psihologije u srednjoj školi, vannastavne aktivnost i sl.), i za teme iz biznisa (samostalna istraživanja ovih tema, inspirativne osobe i sl.) i to možete razdvojiti u dva pasusa. Ukoliko se za određenu poziciju traže i neke veštine, i to možete izneti u razradi uz primere kako ste ih stekli (npr. umete dobro da organizujete vreme jer ste i do sada imali puno obaveza). Pored predstavljanja sebe na pomenuti način, bar jedan pasus trebalo bi da posvetite i tome šta vam se u vezi sa pozicijom/programom za koji se prijavljujete posebno dopada (da na neki način ,,pohvalite” pozitivne strane), šta bi to donelo vama u daljem radu, kako se vi poklapate sa vrednostima/stavovima organizacije, kao i na koji način vi možete da date svoj doprinos ako budete izabrani.
  4. Zaključak — Zaključak treba da bude kratko sumiranje svega što ste rekli (takođe u 2 rečenice), uz neku poruku za kraj (npr. da se zahvaljujete na vremenu izdvojenom za razmatranje vaše prijave, da se radujete povratnoj informaciji i sl.).
  5. Još neki saveti za kraj — Iako treba da bude sadržajno, motivaciono pismo ne treba da se pretvori u autobiografiju. Dovoljno je da bude na 1-2 strane i da sve što napišete bude jasno onom ko čita. Nije neophodno da pominjete sve što ste do sada radili, već samo ono što je u direktnoj vezi sa potrebama prijave. Obavezno pročitajte još jednom pre nego što ga pošaljete! Ispravite sve slovne i pravopisne greške i dodatno skratite ako primetite da se negde ponavljate.
Nazad

Slične vesti

FEFA Bizniston: Mladi talenti Srbije pokazali znanje, kreativnost i hrabrost

FEFA Bizniston: Mladi talenti Srbije pokazali znanje, kreativnost i hrabrost

FEFA Bizniston takmičenje ove godine izazvalo je pažnju kod više od 100 srednjoškolaca iz ...
УНИВЕРЗИТЕТ МЕТРОПОЛИТАН – ФЕФА Објављује конкурс за стицање звања и заснивање радног односа

УНИВЕРЗИТЕТ МЕТРОПОЛИТАН – ФЕФА Објављује конкурс за стицање звања и заснивање радног односа

Услови за избор сарадника ФЕФА прописани су Законом о високом образовању, Правилником о ...
УНИВЕРЗИТЕТ МЕТРОПОЛИТАН – ФЕФА Објављује конкурс за стицање звања и заснивање радног односа

УНИВЕРЗИТЕТ МЕТРОПОЛИТАН – ФЕФА Објављује конкурс за стицање звања и заснивање радног односа

Услови за избор наставника ФЕФА прописани су Законом о високом образовању и Правилником о ...