Izborni kurs Demokratija – od teorije do prakse

Izborni kurs Demokratija – od teorije do prakse

Prijave do 15. marta

Kao i prethodne godine, studenti druge, treće i četvrte godine osnovnih studija FEFA u prolećnom semetsru imaju mogućnost da kao vannastavnu aktivnost izaberu pilot kurs Demokratija – od teorije do prakse, koji će se realizovati od marta do kraja maja 2024. godine.

Kurs se izvodi na interakrtivan način, uz brojne primere iz prakse i studije slučaja, diskusiju i samostalan rad u malim grupama na studenstkim akcionim projektima. Studenti će se upoznati sa filozofskim osnovama i osnovnim pojmovima demokratskog upravljanja, ljudskih prava, civilnog društva i i građanskog učešća. Kroz debate, diskusije i simulacije, kao i praktičan rad studenti će istraživati društvene teme, promišljati o važnim društvenim fenomenima i razvijati akcioni projekat kao način za uključivanje građana u rešavanje problema u zajednici.

Utiske FEFA studenata koji su prošle godine pohađali kurs možete pročitati na našem sajtu - ovde. Na sledećem linku pogledajte i kratak promo video:

Pilot kurs se organizuje uz podršku Međunarodne organizacije za izborne sisteme IFES na FEFA Fakultetu, na Pravnom fakultetu Univerziteta Union i Fakultetu politilčkih nauka Univerziteta u Beogradu. Studenti koji se opredele za ovaj kurs imaće mogućnost da se u okviru nastave sarađuju sa kolegama sa drugih fakulteta.

Studenti mogu da se prijave za kurs u Studentskoj službi do petka 15. marta 2024.

Nazad

Slične vesti

Dan FEFA Fakulteta: u svetu koji oblikuju nove tehnologije, glavni junak je čovek

Dan FEFA Fakulteta: u svetu koji oblikuju nove tehnologije, glavni junak je čovek

FEFA fakultet obeležio je svoju 21. godinu od osnivanja kroz inspirativne razgovore ...
Studenti FEFA među 5 najboljih na međunarodnom takmičenju u oblasti zelene ekonomije

Studenti FEFA među 5 najboljih na međunarodnom takmičenju u oblasti zelene ekonomije

Studenti FEFA fakulteta Danilo Čović, Nevena Cvetković, Luka Vukomanović i Lola Vitasović, ...