FEFA razgovori

Sa željom da svojim studentima uvek ponudi više, od ovog semestra fakultet organizuje “online” razgovore sa vodećim domaćim i inostranim ekonomistima i privrednicima, na kojima naši studenti svih nivoa studija kao i saradnici, mogu da čuju najaktuelnije teme i aktivno učestvuju u diskusijama.